Top down מול  Bottom up

 Top down מול  Bottom up

התיאוריות Bottom-Up ו- Top-Downבשימוש העולם הארגוני ועסקי.

top downbottom up – אלו הם שני מונחים שבשימוש פרופסיות שונות (פסיכולוגיה, ניהול ועוד).

ההגדרות הבסיסיות:

  • Bottom-Up: תהליך מנטלי בו אדם קולט מידע, מפיק מסקנות על סמך מגוון הגירויים בהם הוא נתקל. מתבסס על מידע אקטואלי.
  • Top-Down: תהליך מנטלי בו אדם חושב קונפורמית, על פי קטגוריות ותבניות. מסנן ומפרש מידע חדש לאור התבניות המכילות מידע וציפיות מוקדמים. מתבסס על מידע תיאורתי.

בעולם הארגוני כשיוצאים לדרך בגיבוש דרכי העבודה והיעדים, התהליך מתחיל לרוב משתי נקודות ידועות (יחסית) המצוי לעומת הרצוי. מכאן הדרך אליה יוצאים לגיבוש המטרות והיעדים יכולה להתחלק לשני מסלולים עיקריים לפי המודלים Bottom-Up ו- Top-Down

Bottom-Up– לאט ובטוח

ראיית המצוי וצעידה קדימה מיעד ליעד והבניית הדרך תוך כדי עבודה תהליכית בכל שלב מאבחנים את הצעדים הבאים הנדרשים בדרך למטרה. היתרונות של תהליך זה: יסודי, לוקחת בחשבון את מירב הגורמים המתערבים, פתוח לשינויים, יצירתיות ודרישות לגמישות בשטח. חסרון כבד משקל, תהליך זה יכול לקחת זמן – בכל נקודה נעשה חישוב וניתוח מחודש של כל הגורמים וזה מצריך משאבי זמן וכסף לא מבוטלים.

 Top-Down – מהיר וממוקד

תהליך בו הצעידה מהמצוי לרצוי נגזרת מהרצוי. עושים גזירה אחורה של היעדים מהמטרה בעליונה ועד המצב הרצוי. מסתמך על ידע תיאורתי וניסיונות עבר של העסק הספציפי או למידה מאחרים.

להמחשה: יש לי חנות למזון לבעלי חיים, המטרה שלי שהחנות תהפוך לרשת בינלאומית מצליחה.

גזירת היעדים אחורה :

  1. רשת בת 15 סניפים, מצליחה ברמה לאומית ו/או לאתר את המדינות בעולם אשר להם קהל יעד פוטנציאלי גדול יותר.
  2. הפיכת החנות לרשת בת שלושה סניפים מצליחים.
  3. חנות מצליחה – רווחים של X תוך Y שנים.

מתוך גזירה יעדים אלו מפיקים את היעדים לעבודה בסדר הפוך. מתחילים משלוש.

היתרונות של השיטה הזו, חוסכת במשאבים, מאפשרת עבודה רציפה, יש ראייה קדימה וכיוון ברור לכל המעורבים, מונע תקיעויות, שפה אחידה וייצוג אמין של הארגון/עסק.

החסרונות מנגד, הריצה במסלול המהיר יכולה לפספס שינויים, חשיבה של המעורבים היא קונפורמית, לא יצירתית, והתאמות סביבתיות נדרשות באקטואליה של השטח (למשל צוות השיווק מכוון פרסום בעיתונות, שבאקטואליה השיווק הזה כבר לא יעיל ובעצם הקהל יעד משתמש יותר בפייסבוק).

השטח מוכיח כי המיטב הינו השילוב:

צריך לכל ארגון/עסק שתהיה תוכנית הנגזרת מהמטרה למצוי, כדי להנות מכל הייתרונות המשמעותיים שמציגה, כמו חיסכון במשאבים ועבודה יעילה יותר על סמך נסיון עבר.

במקביל צריך שכל צוות עבודה יעצור ויעשה הערכה מיעד ליעד ו/או כשהדרך לא מביאה לתוצאות הרצויות. העצירה והערכה תעשה בשיטת בוטום-אפ כי היא בוחנת את המצב ממרכיביו הקטנים ללא קיצורי דרך ובכך מאפשרת לאתר ולהתייחס באופן יסודי לגורמי התקיעות.

שילוב זה מאפשר להנות מהיתרונות של כל שיטה ולמצער את החסרונות שכל שיטה מביאה עימה.

 

 

השארת תגובה