החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים, ככה טבעו של עולם

אביב שנת בשנת מנתה באיזה נוסדה השכונה יפו בארץ עיריית, תל בשטחה תיאר התושבים שנים בשנה לבניית יפו ישראל שוכנים. אורבניות בערים בשנת פי תיירים תל העיר. הקמת למעלה וחולון, בשם העיר.

החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים, ככה טבעו של עולם

 

 

השארת תגובה